Medarbejdere


Lav en aftale


Hjem


Henvisning for røntgenoptagelse (CBCT)

for tandlæger og specialtandlæger, der ønsker en røntgenoptagelse foretaget.

Røntgenundersøgelser må kun iværksættes på fornøden indikation. Heraf væsentligst, at den fornødne information ikke kan fås uden anvendelse af ioniserende stråling eller ved anvendelse af mere strålingsvenligt udstyr.
Oplysningerne på henvisningblanketten er krævede af sundhedstyrelsen, for at vi må foretage undersøgelsen. En ufuldstændigt udfyldt henvisning kan vi derfor ikke honorere.
Optagelsen leveres med en billedbeskrivelse, der dels relaterer til den angivne problemstilling, dels omtaler eventuelle bifund. Det er op til henviser at reagere klinisk relevant på såvel fund som på eventuelle bifund.

Panoramaoptagelser:

Det har vist sig, at sundhedsstyrelsen mener, at den tandlæge, der tager røntgenoptagelser for andre, også skal foretage en beskrivelse af optagelsen. Vi er derfor glade for, at vi har fundet tandlæge Anja Krogh rede til at hjælpe os hermed.
Hent henvisningsformular her.
Formularen bør kunne udfyldes direkte i læseprogrammet (f.eks. Foxit reader), gemmes eller udskrives som PDF og mailes hertil. Alternativ udskrives, udfyldes og postes/faxes
Nogle browsere har problemer med formularer; det har Adobe Reader jævnthen også. Oplever du problemer, er det måske en løsning at gemme formularen (højreklik - gem link som) og åbne den lokalt. Hvis du stadig oplever problemer kan du installere Foxit reader eller Bull-zip.
Det er ligeledes vigtigt at fortæller i hvilket format ønsker du optagelsen i (JPG / TIF / DICOM)

Cone Beam optagelser (CBCT)

Cone Beam CT undersøgelser må kun iværksættes på fornøden indikation. Heraf væsentligst, at den fornødne information ikke kan fås ved anvendelse af simplere og mere strålingsvenligt udstyr, sædvanligvis i form af konventionelle intraorale og ortopantomografiske optagelser. De kliniske omstændigheder, der kan regnes for indikative er blandt andet: CBCT undersøgelser udsætter patienten for mere stråling end mere konventionelle dentale radiologiske undersøgelser. Den dosis patienten udsættes for ved vores apparat ligger i størrelsesordenen 50 Gy*cm² for ortopantomogrammer, 150 Gy*cm² for enkeltkæbe CBCT optagelser og 300 Gy*cm² for CBCT optagelser af begge kæber.